Från
850

Rostskyddsmedel

Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Tunn, penetrerande rostskyddsolja, främst avsedd för invändig behandling (hålrum) på fordon. Fritt från lösningsmedel. God applicerbarhet vid rumstemperatur. Hög motståndskraft mot tvätt- och avfettningsmedel.
 • ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 500ML

  ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 500ML

  Art. 36-2429
  500 ml sprayburk.
  850
  17,- / L
  Fara
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 1L

  ROSTSKYDD LÖSNINGSM.FRI 1L

  Art. 36-2430
  1 l burk, gänga för sprutpistol.
  1250
  12,50 / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också