Utbildning

Utbildning

Att höja utbildningsnivån är avgörande för ett samhälles utveckling. Det kan exempelvis ske genom alfabetiseringskampanjer i utvecklingsländer. Eller något så enkelt som pennor och papper, böcker, ryggsäckar eller glasögon till skolbarn.

Men det kan även ske genom att öka läskunskap, skrivskicklighet och språkkunskaper i de nordiska länderna. Eller genom förbättrade pedagogiska hjälpmedel.

Ett ökat intresse för naturvetenskaper är också viktigt i Norden. Framförallt bland de yngre barnen. Nordiska ungdomar hamnar enligt olika undersökningar efter i detta.

Inom hela detta utbildningsspektrum vill Biltema Foundation vara med och utveckla samhället.