1250
0,63 / L

Absorptionsmedel, 20 l

Art. 36-1774
Absorptionsmedlet är en ren naturpodukt av furubark och träfiber och är helt utan tillsatser. Medlet är biologiskt nedbrytbar och kan komposteras på en t.ex. en avfallsdeponering. Produkten suger effektivt upp och sanerar spillvätskor så som oljor, bensin, fotogen, kemikalier , emultioner, lösningsmedel, färg, blod. Fungera lika bra på land som i vatten. 20 l.
OBS: Absorptionsmedlet ska EJ används på salpetersyra eftersom nitrösa gaser kan bildas.