Bilteman vastuu ja ympäristötavoitteet

Bilteman vastuu ja ympäristötavoitteet

Biltema on suuri yritys, ja siksi sen vastuukin on merkittävä. Voimme tehdä positiivisia muutoksia niin tuotekehityksen, tuotannon, logistiikan kuin myynninkin kautta. Tiedostamme, että tie on pitkä, mutta meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Useita tärkeitä muutoksia on jo tehty, ja voimme olla niistä ylpeitä. Ajattelumalli kattaa koko Bilteman sen johtoportaasta ja tuotekehityksestä yksittäisten myymälöiden henkilöstöön.

Biltema vähentää muovin määrää 80 %

Uudet muovipussit on valmistettu muun muassa maissista ja muista ekologisista tuotteista.

Tavoitteenamme on vähentää fossiilisen muovin käyttöä kuljetuspakkauksissa ja logistiikassa 80 prosentilla seuraavan vajaan kahden vuoden aikana. Päätöksen takana ovat sekä ympäristölliset että liiketaloudelliset seikat.

Bilteman Muovinmetsästäjät-projekti kartoittaa ja poistaa käytöstä järjestelmällisesti kaiken tarpeettoman muovin. Vähitellen etsitään vaihtoehtoja kertakäyttöisille tuotteille käyttäen uusiutuvia materiaaleja, kuten nyt jo käyttöön otettu uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettava fossiiliton muovi.

Muovipussit vaihdetaan pian ympäristöystävällisimpiin biohajoaviin vaihtoehtoihin, jotka valmistetaan muun muassa maissista ja muista ekologisista tuotteista. Myös kuljetuspakkausten muovi poistetaan vähitellen. Lisäksi muovi korvataan muilla materiaaleilla monissa tuotteissa.

– Turhan muovin poistaminen on myös liiketaloudellinen päätös, koska sillä säästetään rahaa. Ympäristötilanteen parantaminen rahaa säästämällä tuntuu aika hyvältä liikeidealta, toteaa Biteman konserninjohtaja.

Muovinmetsästäjät – 80 % vähemmän muovia

Ympäristöystävälliset kuljetukset ja kierrätys ovat osa laajaa ympäristön hyväksi tekemäämme työtä, ja nyt olemme siirtyneet seuraavaan vaiheeseen tiukentamalla entisestään ympäristöpolitiikkaamme.

 • Vaihdamme kaikki kertakäyttötuotteemme uusiin vaihtoehtoihin, jotka valmistetaan 100 % uusiutuvasta materiaalista.
 • Korvaamme muovipussit ympäristöystävällisemmillä, biohajoavilla vaihtoehdoilla.
 • Vähennämme merkittävästi muovisten pakkausmateriaalien käyttöä tavarankuljetuksissa.
 • Teemme aktiivisesti työtä muovipakkausten vähentämiseksi ja vaihtamiseksi ympäristöystävällisiin materiaaleihin.
 • Kierrätämme kaikki tavaratalojen ja varastojen pahvi- ja muovijätteet. Kiristekalvon käyttöä tullaan vähentämään varastossa 90 %.

 

Jotta voisimme antaa yksinkertaisemman kuvan tavoitteistamme, olemme luoneet ECO-mittarit jokaiselle kohteellemme. Musta nuoli kertoo tämänhetkisen tilanteemme sekä säästöt viime vuosiin verrattuna, ja punainen nuoli näyttää tavoitteemme.

Bilteman rakentaa ympäristöystävällisesti

Biltema rakentaa jatkuvasti uusia tavarataloja eri Pohjoismaihin. Jatkossa rakentamisen johtoajatuksena on entistäkin enemmän ympäristö ja kestävä kehitys.

Huolellinen, tarkka ja kustannustehokas rakentaminen vaatii myös osaavat rakentajat, jotka selviytyvät monitahoisista rakennusprojekteista. Siksi Biltema tekee yhteistyötä paikallisten rakennusyhtiöiden ja niiden taitavimpien rakennusammattilaisten kanssa. Rakennusmateriaalit valitaan tarkoin. Vain oikeasti pitkään kestävät materiaalit kelpuutetaan, sillä ne vähentävät myöhemmin rakennuksen huoltotöiden ja remontoinnin tarvetta.

Bilteman tavaratalojen seinissä ja katossa käytetään erikoisbetonia, jolloin sisätiloissa ei huomaa säätilan muutoksia. Näin rakennukseen saadaan miellyttävä sisäilma niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin kannalta. Erikoisbetonin lisäksi kattoon laitetaan tavallista paksumpi eristekerros, koska silloin rakennus ei reagoi niin herkästi säätilan vaihteluihin. Se parantaa myös paloturvallisuutta.

Seinissä käytetty betoni hylkii autojen pakokaasua. Betoni pysyy myös puhtaana, koska leväkasvustot, sammalet, lika ja graffitivärit eivät pääse imeytymään sen pintaan.

Biltema-tavaratalojen lattiat tehdään graniitista, jonka luonnonmateriaalina saa puhdistettua helposti vain pyörivää harjaa ja puhdasta vettä käyttäen, eikä kemikaaleja tarvita.

Tavaratalojen valaisimissa on läsnäolotunnistimet, eli valot palavat vain silloin, kun tilassa oleskellaan. Valaisimissa käytetään LED-lamppuja, joilla on säästetty satojatuhansia kilowattitunteja.

Ikkunat ovat itsepuhdistuvat, mikä vähentää sekä niiden pesemisen tarvetta että kemikaalien käyttöä pesemisessä.

Biltema pyrkii jatkossakin löytämään uusia, älykkäitä ratkaisuja, joilla uusien tavaratalojen rakentaminen tehostuu. Yhteistyötä tehdään laaturakentamiseen panostavien yritysten kanssa. Niin tavarataloista saadaan viihtyisämpiä, ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä.

Biltema-juna vähentää CO2-päästöjä

Biltema kantaa kortensa kekoon ympäristön ja kestävän kehityksen hyväksi ja panostaa nyt rautatiekuljetuksiin. Niin kutsuttu Biltema-juna kulkee päivittäin.

Toukokuusta 2018 lähtien täyteen pakattu juna on lähtenyt Bilteman Halmstadin varastolta joka ilta kohti Norjaa. Tämän myötä yli puolet Norjan tavarantoimituksista siirtyi rautateille, mikä vastaa n. 80:aa kuorma-autoa viikoittain. Hiilijalanjäljen lasketaan pienenevän lähes 90 prosenttia, mikä puolestaan tekee 5 100 tonnia hiilidioksidia vuodessa.

Halmstadin ja Norjan välisten rautatiekuljetusten testaus aloitettiin jo vuoden 2017 puolella, ja aluksi viisi tavarataloa sai toimituksensa junalla kahdesti viikossa. Kokeilu osoittautui kuitenkin niin onnistuneeksi, että sitä on laajennettu vähitellen, ja kesällä 2018 jo 31 Biltema-tavarataloa Norjassa sai toimituksensa junalla.

Myös Suomea ja muita Pohjoismaita koskevia pidemmän tähtäimen rautatiekuljetussuunnitelmia on jo tehty, joskin merikuljetukset on tarkoitus ottaa käyttöön nopeammin.

Jotta voisimme antaa yksinkertaisemman kuvan tavoitteistamme, olemme luoneet ECO-mittarit jokaiselle kohteellemme. Musta nuoli kertoo tämänhetkisen tilanteemme sekä säästöt viime vuosiin verrattuna, ja punainen nuoli näyttää tavoitteemme.

Jätteiden lajittelu

Merkittävänä toimijana Biltemalla on suuri vastuu ympäristöstä. Siksi olemme alkaneet lajitella jätteet kaikissa tavarataloissamme mahdollisimman hyvin.

Kaikki elektroniset ja sähkökäyttöiset laitteet ja komponentit on hävitettävä tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä. Biltema suhtautuu elektroniikkajätteen asianmukaiseen kierrättämiseen vakavasti, ja siksi asiakkaat voivat toimittaa kaikki valikoimaamme kuuluvat tuotteet, joita ei enää käytetä, Biltema-myymälään. Kierrätyspalvelu on asiakkaille ilmainen.

Elektroniikkajätteen lisäksi myymälöissämme lajitellaan huolellisesti myös kaikki seuraavat jätteet:

 • Muovi
 • Paristot ja akut
 • Öljyt ja nesteet
 • Loisteputket ja lamput
 • Pahvit ja paperit
 • Sekajäte

 

Kysymyksiä ja vastauksia Biltema Environment

Mitä tavoitteita teillä on?
Tavoitteenamme on vähentää turhan pakkaus- ja suojamuovin käyttöä 80 %

Koska?
Tavoitteeseen voidaan päästä muutaman seuraavan vuoden aikana.

Onko tavoite realistinen?
On. Panostamme asiaan paljon ja uskomme siihen. Olemme varmoja, että pystymme pitämään lupauksemme ja saavuttamaan tavoitteemme.

Miksi?
Me kannamme ympäristöstä suurta vastuuta. Ja me suhtaudumme tähän vastuuseen vakavasti. Pakkaus-, suojaus-, ostoskassi- ym. muovin vähentäminen on ensimmäinen askel tämän vastuun kantamiseen.

Vähennetäänkö muovin määrää Bilteman tuotteissa, pakkauksissa, kuljetuksissa vai jossakin muussa?
Kyllä, kyllä, kyllä ja kyllä. 

Kenellä on vastuu näiden tavoitteiden saavuttamisesta?
Se on koko Biltema-konsernin vastuulla, ja onnistuminen edellyttää tiimityötä. Olemme tehneet melko suuria organisaatiomuutoksia, jotta tuotekehitystiimimme voi panostaa entistä enemmän laatuun ja kestävään kehitykseen. ”Muovinmetsästäjät” varmistavat, että tavoitteemme ei unohdu.

Keitä ”Muovinmetsästäjät” ovat?
Tiimiä johtaa laatupäällikkömme Karin Bandrup, ja se on Bilteman sisäinen ”erikoisjoukko”. Sen tehtävänä on auttaa yritystämme pitämään annetut ympäristölupaukset sekä varmistaa laatunäkokulmasta, että tuotteemme vastaavat kaikkia määräyksiä ja kestävän kehityksen periaatteita. Myös tuotteiden negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi kuuluu tämän tiimin tehtäväalueeseen. 

Miten myymälät ovat näissä tavoitteissa mukana? Mitä toimenpiteitä ja menetelmiä niissä käytetään?
Kaiken perustana on Bilteman palautusperiaate: ”Jos voit ostaa sen meiltä, voit myös hävittää sen meidän kauttamme.” Tämä tarkoittaa, että myymälämme kierrättävät materiaalit paikallisten ja alueellisten määräysten mukaisesti. Näitä  materiaaleja ovat muovit, akut ja paristot, sähkötuotteet, kemikaalit, tavalliset ja loistelamput, paperit, kartongit ja päivittäisessä toiminnassa syntyvä yleisjäte. Myymälöitä kehotetaan kertomaan turhasta muovinkäytöstä pakkauksissa sekä muista toimenpiteistä, joiden avulla konsernimme voi toimia ympäristön kannalta vieläkin paremmin.

Mitä hyötyä muovikassien korvaamisesta on?
Haluamme näyttää, että suhtaudumme lupaukseemme vakavasti. Siihen kuuluu nyt myös paremman vaihtoehdon tarjoaminen asiakkaillemme. Valitessaan tämän vaihtoehdon asiakas toimii ympäristöystävällisemmin, sillä ekologisen muovikassin hävittäminen on perinteistä muovikassia parempi ratkaisu. Uusien kassien valitseminen vähentää kollektiivisesti hiilidioksidipäästöjä materiaalin koostumuksen ja sen myötä pienemmän hiilidioksidimäärän ansiosta.

Paljonko siitä on hyötyä taloudellisesti?
Koska muovia käytetään vähemmän, sitä myös ostetaan meille vähemmän. Kiristekalvon käytön vähentäminen säästää taas aikaa. Silloin logistiikkamme myös tehostuu ja tavarat saadaan lähetettyä myymälöihin nopeammin. Tuotetasolla säästämme muovipakkausten hankintakustannuksissa. Tällöin voimme myös lähettää enemmän tuotteita kerralla, ja lähetykset vievät entistä vähemmän tilaa.

Mikä on ”Ekomittari”? Mistä ne tiedot tulevat? Kuinka mittaukset tehdään?
Ekomittari mittaa ympäristötoimenpiteittemme edistymistä ja kehittymistä. Se perustuu eurooppalaisten ja aasialaisten ostotoimistojen ja tavarantoimittajien sekä kuljetusten osalta logistiikkayrityksiltä saatuihin tietoihin.