549
5,49 / L

Jätesäiliön puhdistusaine

Tuotenro. 36-1641
Puhdistusaine siirrettävien käymälöiden jätesäiliöiden sekä kiinteästi asennettujen säiliöiden puhdistamiseen. Liuottaa helposti hankalat kalkkikerrostumat, tuoksu on miellyttävä ja raikas. Jätesäiliön puhdistaminen ajoittain Cassette Tank Cleanerillä pidentää säiliön käyttöikää.
Vaara
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Näytä varoitusmerkit
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.