1590
79,50 / L

Dieselbiosidi, veneisiin

Tuotenro. 36-6762

Osta & Nouda

Tilaa nyt ja nouda tilauksesi Biltema myymälästä kahden tunnin päästä!
Näin Osta & Nouda toimii
Estää bakteerien, levien ja liman kasvua polttoainesäiliöissä.

Käyttöohje:
  • Poista vesi mahdollisuuksien mukaan polttoainesäiliön pohjalta ennen biosidin käyttämistä.
  • Lisää biosidi, kun säiliöstä on täynnä 3/4.
  • Biosidi sekoittuu polttoaineen sekaan, kun säiliö täytetään.
  • Biosidi alkaa toimia heti.
  • Annostus vaihtelee säiliön tilavuuden mukaan.
  • Jos säiliössä näkyy limaa tai esiintyy suodattimen tukkeutumisen kaltaisia teknisiä ongelmia, annostusta voi lisätä tilapäisesti voimakkaasti.
  • Jos säiliössä on erittäin paljon limaa, se on puhdistettava ennen biosidin käyttämistä.
  • Annostus: 25 ml/125 l polttoainetta. 200 ml:n pullo riittää noin 1000 litraan polttoainetta.
Vaara
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Muut asiakkaat ostivat myös