690
9,20 / L

Ohenne nro 1

Tuotenro. 30-517
Käytetään 1-komponenttisen alkydimaalin ja pohjamaalin ohentamiseen sekä maalaamisessa käytettyjen työvälineiden puhdistamiseen. Ohennetaan haluttuun viskositeettiin, enintään 10 %. Väritön. Tilavuus: 0,75 litraa.
Vaara
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Varastoi lukitussa tilassa. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.