750
10,- / L

Alkydimaaliohenne

Tuotenro. 30-527
Vain Bilteman alkydimaalin ja -pohjusteen ohentamiseen sekä käytettyjen työkalujen puhdistamiseen. Käytetään ohuen kalvokerroksen saamiseksi. Väri: Väritön. Tilavuus: 0,75 l.
Vaara
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Syttyvä neste ja höyry. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.