850
25,76 / L

Mahonkipetsi

Tuotenro. 30-555
UV-säteilyä hyvin kestävää petsiä. Sisältää kiinalaista puuöljyä ja rautaoksidipigmenttiä. Lähinnä mahongille, mutta soveltuu myös tiikille. Vahvistaa puun kiiltoa ja pinnan antamaa syvyysvaikutelmaa. Korostaa mahongille luonteenomaista punaista sävyä. Perustuu Pohjustusöljy Marin A -pohjustusöljyyn, joten muuta pohjustusta ei tarvita. Loppukäsittele Venelakalla 30-552, Sisustuslakka 30-554 tai Puuöljy B venekäyttöön 30-551. 330 ml.
Vaara
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Sisältää 2-butanonoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Varastoi lukitussa tilassa. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet