450

Metallinkiillotusaine veneisiin

Art. 30-559
Marine Polish soveltuu kullan, hopean, kuparin, kromin, messingin, pronssin, alumiinin, teräksen ja gelcoatin kiillotukseen. Jättää suojaavan kalvon kiillotetulle pinnalle.

Ohjeet
Levitä kiilloketta mikrokuituliinalle tai trasselille. Levitä kiilloke pyörivin liikkein ja anna kuivua. Kiillota lopuksi valkoinen kalvo pois puhtaalla mikrokuituliinalla tai trasselilla. Sopii myös suurpiirteisempään konekiillotukseen.
Varoitus
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää ihoa. Sisältää 1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava jäteasemalle. Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.