1890

Uima-altaan hoitamisen aloitussarja

Tuotenro. 36-4711
Sisältää klooripohjaista desinfiointiainetta altaan veden pitämiseksi hygieenisenä ja kristallinkirkkaana. Allasveden desinfiointi on välttämätöntä mikro-organismien poistamiseksi ja veden pitämiseksi puhtaana. Klooritabletit (20 g) lisätään pakkaukseen kuuluvaan annostelijaan tai liuotetaan ensin veteen sangossa ja lisätään sen jälkeen allasveteen altaan reunoja pitkin. Sarja sisältää myös levänestoaineen, joka estää leväkasvustojen lisääntymisen altaassa. Levänestoainetta käytetään säännöllisesti. Sarja sisältää 10 testiliuskaa allasveden pH-arvon ja klooripitoisuuden mittaamiseen. Säännöllinen testaaminen on edellytys hyvän ja hygieenisen vedenlaadun ylläpitämiselle.

Altaanhoito-opas neuvoo kaikkien altaan hoitoon tarvittavien vaiheiden suorittamisessa. Se sisältää myös vinkkejä heikkolaatuisen veden korjaamiseen..

Sisältö:
0,5 kg Klooritabletti 20 g
0,5 l Levänestoaine*
1 kpl Kelluva annostelija
50 kpl Testiliuska
1 kpl Altaanhoito-opas

*Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen aineen käyttämistä.
B
Vaara
Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.