Alk.
650

Uima-altaan hoitamisen aloitussarja

Sisältää yhdistelmän tuotteita, joita tarvitaan veden klooripitoisuuden pitämiseen oikealla tasolla sekä erilaisten kerrostumien estämiseen uima-altaissa.

Sisältö
Klooritabletteja, testiliuskoja, kelluva annostelija, pH+, pH-, Clear Pool ja altaanhoitopas.

Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen aineen käyttämistä.

Seuraavien ohjeiden avulla pidät altaan veden hyvälaatuisena:
1. Säädä pH-arvo pH+- tai pH- -aineen avulla. Arvon tulee olla välillä 7,0 ja 7,4.
2. Kloorin avulla poistat orgaaniset epäpuhtaudet, käytä esimerkiksi Pikakloorirakeita tai Klooritabletteja. Klooripitoisuuden tulee olla alueella 1,0–1,5 ppm (mg/l).
3. Estä kerrostumien muodostuminen altaaseen lisäämällä Clear Pool -ainetta.Annostusohjeet ovat pakkauksissa.

Valikoimassa on myös suolatabletteja, joita käytetään altaissa, joissa on sisäänrakennettu suolageneraattori.

Lue lisää altaan hoitamisesta tästä
 • PIKAKLOORI-RAKEITA 1KG

  PIKAKLOORI-RAKEITA 1KG

  Tuotenro. 36-472
  Pikakloori-rakeitam, 1 kg
  990
  9,90 / KG
  Varoitus
  Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista nieltynä. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
  Näytä varoitusmerkit
  Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • PH - 1KG

  PH - 1KG

  Tuotenro. 36-476
  pH-, 1 kg
  650
  6,50 / KG
  Vaara
  Vaurioittaa vakavasti silmiä.
  Näytä varoitusmerkit
  Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava kierrätettäväksi voimassaolevien määräysten mukaisesti. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • TESTAUSLIUSKAT, 50 KPL

  TESTAUSLIUSKAT, 50 KPL

  Tuotenro. 36-478
  Testausliuskat, 50 kpl
  990
 • KLOORITABLETTI 1KG

  KLOORITABLETTI 1KG

  Tuotenro. 36-473
  Klooritabletti, 1 kg
  1190
  11,90 / KG
  Varoitus
  Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista nieltynä. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
  Näytä varoitusmerkit
  Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 • CLEAR POOL 1L

  CLEAR POOL 1L

  Tuotenro. 36-477
  Clear Pool, 1 l
  790
  7,90 / L
  Vaara
  Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
  Näytä varoitusmerkit
  Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet