1690
16,90 / KG

5 in 1 klooritabletti

Tuotenro. 36-4704
Älykäs ratkaisu, joka hoitaa sekä shokki ja pitkäaikaiskloorauksen. Tabletti sisältää nopeasti liukenevan shokkikloorausosan sekä hitaasti liukenevan osan. Shokkikäsittely poistaa bakteerit ja mikro-organismit ja takaa tehokkaan desinfioinnin. Hitaasti liukenevan osan kloori takaa tarkan desinfioinnin pitkällä aikavälillä, ja lisäksi se sisältää seuraavat yhdistelmäaineet: levänesto- ja flokkausaineet sekä pH-stabilaattori. 1 kg.Annostus: Lisää 2 Super Tab 250 g -tablettia 25 000 vesilitraa kohden. Tabletit uusitaan, kun vanhoista on jäljellä 10 %.Käyttäminen: Sijoita Super Tab 250 g -tabletit ylivuotoaukkoon. Älä koskaan lisää Super Tab 250 g -tabletteja suoraan allasveteen tai kelluvaan annostelijaan, koska se voi johtaa haalistumisongelmiin (varsinkin altaissa, joissa on kangasvuoraus). Tarkasta veden klooripitoisuus joka kolmas päivä ja säädä ylivuotoaukon läpivirtausta tai kelluvaa annostelijaa. Altaan vesi voidaan joutua shokkikäsittelemään kerran kauden aikana altaan käyttömäärän ja sääolosuhteiden mukaan.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
Lue lisää altaan hoitamisesta
Varoitus
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista nieltynä. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.