350
5 hintaan 1590
3,50 / L

Alkylaattibensiini, 2-tahtimoottoreihin, 2 %

Tuotenro. 36-0055
Esimerkiksi ruohonleikkureissa, raivureissa ja pensasleikkureissa käytettäviin 2-tahtimoottoreihin. 1 litra.
Vaara
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää ihoa. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.