Arvomme

Bilteman arvoja ovat helppous, säästeliäisyys, yritteliäisyys, siisteys ja järjestys sekä joustavuus.

Helppous

Organisaatiomme on tasainen, ja yhteistyö eri toimintojemme välillä on mutkatonta. Tämä johtaa nopeisiin ratkaisuihin ja päätöksiin asiassa kuin asiassa. Pyrimme aina yksinkertaiseen ajatteluun kaikilla tasoilla ja pohdimme, voisimmeko tehdä asiat helpommin. Meillä ei ole tarpeettomia rutiineja, ja organisaatiossamme kaikkien työtehtävät on mietitty tarkkaan; jokainen meistä on tärkeä, ja jokaisen osaamista arvostetaan ja tarvitaan.

Säästeliäisyys

Liikeideanamme on myydä laadukkaita tuotteita kilpailijoitamme alempaan hintaan. Tämä on mahdollista, kun työskentelemme jatkuvasti tietoisina kustannuksista ja arvioimalla, miten voimme tehdä asioita edullisemmin ja kustannustehokkaammin.

Yritteliäisyys

Mielestämme työnilo ja kehitys ovat seurausta kunnianhimosta ja halusta tulla paremmaksi ja mennä eteenpäin! Biltema on yritys, joka haluaa työntekijöidensä olevan rohkeita ja aloitteellisia.

Siisteys ja järjestys

Tavaratalojemme tulee olla asiakkaan näkökulmasta raikkaita ja kutsuvia, ja niiden täyttöasteen tulee olla korkea. Siistissä ja järjestyksessä olevassa tavaratalossa on ilo tehdä ostoksia, ja siellä viihtyvät niin asiakkaat kuin henkilökuntakin.

Joustavuus

Maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti. Jotta Bilteman laajentuminen ja kehitys olisivat mahdollisia jatkossakin, vaaditaan joka tasolla joustavuutta ja halua muuttua, sillä ne ovat menestyksen tae. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toivomme työntekijöiltämme joustavaa, avointa ja positiivista suhtautumista muutoksiin, sillä organisaatiomme on reagoitava, muututtava ja kehityttävä ympäröivän maailman tarpeiden ja vaatimusten mukana. Yhdessä olemme valmiita muutoksiin ja otamme ne vastaan avoimin mielin.