Återkallelse av Blästersand, 17-022 och 17-294

Återkallelse av Blästersand, 17-022 och 17-294

Publicerad 2018.06.12

Alla artiklar med följande artikelnummer, 17-022 och 17-294, återkallas från konsument. I en del av produkterna har det påträffats låga koncentrationer av asbest. De koncentrationer av asbest som hittats är så låga att de enligt experterna inte utgör någon hälsorisk. Som en försiktighetsåtgärd återkallar Biltema alla exemplar av ovanstående artikelnummer från våra kunder då man vid långvarig användning utan skyddsutrustning inte kan utesluta en viss hälsopåverkan.

Vi ber våra kunder att omedelbart upphöra vid användande. Vid återlämnade till varuhus ska säckar och burkar vara förslutna. Förseglade förpackningar ska förbli förseglade och de öppnade förpackningarna ska förseglas med tejp och förpackas i en plastpåse innan återlämnandet.

Kunder får pengar tillbaka utan kvitto.