Sänkt pris
1245
Tidigare pris 2490

DVD-R-skivor, 25 st. och DVD+R-skivor, 25 st.

Art. 23-969
Brännbara. 4,7 GB/120 min. Max. hastighet: 16x.