790

Luftspray

Art. 23-556

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Högkomprimerad gas som effektivt blåser bort damm på svåråtkomliga ställen. Exempel på användningsområden är kameror, klockor, elektronik och datorer. Spraya i korta intervall på föroreningen för att undvika kondens. Använd förlängningsröret för exakt applicering och för svåråtkomliga ställen. 260 ml.
  • Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  • Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
  • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
Fara
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också