150
33,33 / KG

Toalettblock

Art. 36-0127

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Håller toalettstolen ren och fräsch. Lämnar en behaglig blomdoft. Vikt: 40 g.
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Innehåller butylphenyl methylpropional, alfa-hexylcinnamaldehyde, limonene, 2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-acetonaphthone, 1,8-cineole. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter