990
9,90 / L

Handsprit

Art. 36-8776

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Effektiv mot bakterier och virus. Berikad med återfuktande glycerin. Används med fördel under förkylningstider, på resor, efter toalettbesök, före måltider m.m. Färdig brukslösning (flytande). 1 L. Oparfymerad. Innehåller 75 % alkohol. Hållbar ett år från tillverkningsdatum.
Fara
Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också