1490

Gräsmattekant

Art. 14-1936
Av galvaniserad, böjbar plåt. Höjd: 16 cm. Längd: 5 m.