690
46,- / L

Hjullagerolja, helsyntetisk

Art. 36-1862

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Helsyntetisk specialolja för hjullagren på rullskridskor och rullbräden. Produkten innehåller PTFE, vilket gör att det bildas en skyddande smörjhinna tillsammans med olja. Förlänger livslängden och minskar friktionsslitaget på hjullagren, samt minskar rullmotståndet. Tål värme upp till +250 °C. 150 ml.
Fara
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter