1490
4,97 / L

Träolja

Art. 36-788
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
 • Med 35 % linolja.
 • Färglös.
 • För behandling av tryckimpregnerat, tidigare laserat eller obehandlat virke.
 • Skyddar mot vatteninträngning och uttorkning.
 • Ej skadligt för nyttoväxter.
 • För utomhusbruk.
 • Torrhalt: 35 %.
 • 3 l.
 • Hårt utsatta ytor bör normalt behandlas minst en gång om året.
Bruksanvisning:
 • Ytan måste vara rengjord och torr (14 % fuktighet).
 • Fibrer i gamla och grånande ytor slipas.
 • Träoljan påföres med pensel.
 • Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom att torka av med en trasa fuktad med alifatnafta/lacknafta inom 15 minuter efter påföring.
 • Oljan appliceras i flera skikt med mellanliggande torkning tills ytan är mättad och inte suger in mer olja.
 • OBS! Risk för självantändning eftersom produkten innehåller linolja. Trasor, trassel etc. som använts måste därför läggas i vatten eller brännas.
Åtgång: 1 liter räcker till ca 7 m² beroende på underlagets beskaffenhet.
Rengöring och förtunning: Lacknafta.
Torktid: ca 1 dygn.
Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också