Från
1150

Grundolja V

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Djuppenetrerande vattenburen grundolja avsedd att användas som första skikt vid ny- och ommålning av träytor utomhus. Skyddar virket mot vatteninträngning samt mot påväxt av mögel och alger.

Bruksanvisning: Virket skall vara helt torrt och rent. Skrapa bort lös färg. Tvätta med fasadtvätt, skölj av med vatten och låt torka. . Olja in med Grundolja V. Var noggrann med skarvar, ändträ, spikhuvud och eventuella sprickor i träet. Använd flödigt tills träet är mättat. Torka av mättat trä med fuktad trasa. Övermålningsbar med vattenburen utegrundsfärg (Utegrund V).

Tekniska data:
 • Användningsområde: Utomhus.
 • Applicering: Pensel.
 • Bindemedel: Linolja.
 • Åtgång: 4-8 m²/liter.
 • Torktid: ca 6 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.
 • Kulör: Färglös.
 • Densitet: 1,00 g/cm³.
 • Torrhalt: 12 volymprocent.
 • Målningsförhållande: Över +4 °C.
 • Spädning/rengörning: Vatten.
 • Lagring: Frostfritt. Max 2 år i obruten förpackning.
 • GRUNDOLJA V 1 L

  GRUNDOLJA V 1 L

  Art. 36-7662
  1 l
  1150
  11,50 / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • GRUNDOLJA V 3 L

  GRUNDOLJA V 3 L

  Art. 36-7663
  3 l
  2690
  8,97 / L
  Varning
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också