Från
450

Väggspackel LG

Vattenbaserat spackel, lämplig för spackling och lagningar inomhus, då krav på hög fyllförmåga ställs. Före målningsarbete bör en finare spackeltyp användas för överspackling.

Tekniska data
 • Färg: ljust grå
 • Lösningsmedel: vatten
 • Fyllförmåga: 0 - 15 mm
 • Kornstorlek: max. 0,30 mm
 • Densitet: ca 850 kg/m³
 • Torrsubstanshalt: ca 49 %
 • Användningsinstruktioner
 • Applicering: appliceras för hand
 • Torktid: 1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vidhäftning: produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips
 • Användningstemperatur: +5°C - +35°C
 • Rengöring av verktyg: vatten
 • Lagring: max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C -+20°C. SKYDDAS MOT FROST
 • Övrigt: vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas
Testad!
”Betyg 8/10. Lätt att jobba med. Överstiger angiven fyllnadsförmåga.” – Tekniikanmaailma (FI), september 2018
 • VÄGGSPACKEL LG 400ML TUB

  VÄGGSPACKEL LG 400ML TUB

  Art. 36-1313
  400 ml
  450
  11,25 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • VÄGGSPACKEL LÄTT GROV 5 L.

  VÄGGSPACKEL LÄTT GROV 5 L.

  Art. 36-1319
  5 l
  990
  1,98 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.