Från
450

Väggspackel LF

Vattenbaserat fin spackel, lämplig för spackling på gipsskivor, väv, gamla tapeter o dyl. Har mycket hög ytfinish.

Tekniska data
 • Färg: vit
 • Lösningsmedel: vatten
 • Fyllförmåga: 0 - 3 mm
 • Kornstorlek: max. 0,12 mm
 • Densitet: ca 1.200 kg/m³
 • Torrsubstanshalt: ca 62 %
 • Användningsinstruktioner
 • Applicering: appliceras för hand
 • Torktid: 1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vidhäftning: produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips.
 • Användningstemperatur: +5°C - +35°C
 • Rengöring av verktyg: vatten
 • Lagring: max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C -+20°C. SKYDDAS MOT FROST.
 • Övrigt: vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.
 • VÄGGSPACKEL LF 400ML TUB

  VÄGGSPACKEL LF 400ML TUB

  Art. 36-1311
  400 ml
  450
  11,25 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • VÄGGSPACKEL LÄTT FIN 5 L.

  VÄGGSPACKEL LÄTT FIN 5 L.

  Art. 36-1318
  5 l
  990
  1,98 / L
  Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.