420
10,50 / L

Lättspackel

Art. 36-1310
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Superlätt spackel för lagning av hål och sprickor inomhus där tjocka skikt och minimal krympning krävs. Använd inte på ytor med konstant vattenbelastning. Spacklet kan övermålas nästan direkt med vattenburen eller lösningsmedelsbaserad färg.

Tekniska data
 • Färg: Ljusbeige
 • Lösningsmedel: Vatten
 • Fyllförmåga: Max 10 mm
 • Kornstorlek: Max 0.15mm
 • Densitet: ca 4-500 kg/m³
 • Torrsubstanshalt: ca 37 %
 • Användningsinstruktioner
 • Applicering: För hand med spackelverktyg.
 • Torktid: 1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre tid. Torktiden kan variera beroende på underlag temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vidhäftning: Hög vidhäftning mot gips, betong och puts.
 • Användningstemperatur: +10-35 °C Luftfuktigheten i lokalen bör vara över 20%RF
 • Rengöring av verktyg: Vatten
 • Övrigt: Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas. Spacklade ytor bör förlimmas före tapetsering
 • Materialåtgång:
 • Skarvspackling ca 0,3 liter/m². Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek 1 liter/m²
 • Lagring: Max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C -+20°C.

SKYDDAS MOT FROST!
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också