1450
2,90 / L

Tak- och väggfärg

Art. 36-2033

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Helmatt vit täckfärg för enklare utrymmen inomhus som källare, garage, skrubbar, förråd och lager. Hög täckförmåga. Lämplig på betong, puts, gipsplattor och väv. Vattenburen. 5 l.
Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Bindemedel: Akryl (vattenhaltig akryldispersion)
  • Glans: 3, helmatt
  • Materialåtgång: Ca 6–8 m²/liter
  • Spädning/rengöring: Vatten
  • Appliceringsförhållande: Över +5 °C
  • Densitet: 1,5 g/cm3
  • Gränsvärde VOC: (Kat A/a): 30 g/l (2010)
  • VOC: < 1 g/l
  • Lagringstid: Frostfritt, max 2 år

Andra kunder köpte också