3990
13,30 / L

Spärrfärg

Art. 36-5845
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Högtäckande alkydfärg för ytor missfärgade av nikotin, sot och fukt. Spärrar även kvistgenomslag. Kan användas som tak- och väggfärg. Användbar på träpanel, betong, gips, puts
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också