Från
2190

Kakelfärg

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
För inomhus användning vid renoveringsmålning av kakel. Färgen har utomordentligt god utflytning, med hög täckkraft, för att möjliggöra ett slutresultat utan penselränder med en slät vacker finish. Ytan blir mycket hård och tålig. Rekommenderas inte för golv eller för ytor som är konstant utsatta för vattenbegjutning. Måleriverktyg; Pensel eller roller.
 • KAKELFÄRG VIT 0,75 L

  KAKELFÄRG VIT 0,75 L

  Art. 36-7670
  Vit
  2190
  29,20 / L
  Varning
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in ångor/sprej. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • KAKELFÄRG SVART 0,75 L

  KAKELFÄRG SVART 0,75 L

  Art. 36-7671
  Svart
  2290
  30,53 / L
  Varning
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in ångor/sprej. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.
 • KAKELFÄRG GRÅ 0,75 L

  KAKELFÄRG GRÅ 0,75 L

  Art. 36-7672
  Grå
  2290
  30,53 / L
  Varning
  Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in ångor/sprej. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också