290

Verktyg för spikklammer EPK

Art. 35-0095
Av plast.

För spikklammer 10–14 mm

Vad du får göra själv med el hemma