Från
290

Färdigblandad spolarvätska

Spolarvätska. För året-runt-bruk. Löser effektivt vägsalt, trafikfilm, insektsrester, asfaltfläckar, olja och andra föroreningar på bilrutan. Skonsam mot lack, torkarblad och gummilister.

OBS! FÅR INTE FÖRTÄRAS.
 • WINDSHIELD WASHER MIXED -18° 4

  WINDSHIELD WASHER MIXED -18° 4

  Art. 36-5038
  350
  0,88 / L
  2 för 590
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • WINDSHIELD WASHER MIXED -18 3L

  WINDSHIELD WASHER MIXED -18 3L

  Art. 36-5048
  290
  4 för 990
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Färdigblandad

 • SPOLARVÄTSKA PÅSE MIX 3 L -18

  SPOLARVÄTSKA PÅSE MIX 3 L -18

  Art. 36-5955
  3 l påse, frysskyddar ner till -18 °C
  290
  0,97 / L
  4 för 990
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • SPOLARVÄTSKA 4L FÄRDIGBLAND.FI

  SPOLARVÄTSKA 4L FÄRDIGBLAND.FI

  Art. 36-5063
  4 l, frostskydd ner till -18 °C
  350
  0,88 / L
  4 för 1190
  2 för 590
  Varning
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också