690
13,80 / L

Streak remover

Art. 36-7503
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Ett snabbt, enkelt och säkert sätt att ta bort svarta streck och ränder från glasfiber, metall och lackerade ytor. Spraya på, låt verka och torka bort. Tar ej bort vax eller polish. 500 ml.

Gör så här:
Skaka flaskan väl före användning. Spraya medlet över den smutsiga ytan och låt det verka i 30 sekunder. Gnid med en ren trasa, svamp eller borste för att ta bort fläckar. Skölj rent med vatten. Kraftigt nedsmutsade ytor kan kräva ytterligare en behandling.

VARNING!
Prova först medlet på en liten och undanskymd del av ytan. Om någon ogynnsam reaktion visar sig bör medlet absolut inte användas på detta material. Vissa typer av invändiga dekaler och målade stripes kan missfärgas av medlet.

Innehåller anjontensider 5–15 % och EDTA <5 %.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också