790
15,80 / L

Metallicvax

Art. 36-33
Ger en imponerande glans som håller länge. Särskilt framtaget för metallic-lacker. Skyddar effektivt mot UV-strålning, oxid och vägsmuts. Innehåller silikon samt naturliga och syntetiska vaxer. 500 ml.
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter