190
38,- / L

Låsolja PTFE

Art. 36-425
PTFE baserad låsolja med goda egenskaper för gamla och nya lås. Användes i förebyggande syfte. Genom tillsats av PTFE förhindras låset att frysa fast. Även gamla fastrostade och kärvande lås blir som nya efter behandling av låsolja. Fuktutdrivande. Bruksanvisning Skaka burken väl, sätt förlängningspipen in i låset och duscha med ett par tryck. Sätt i nyckeln och kör runt ett par gånger. Upprepa behandlingen ca 1 gång i veckan under vintertid. Användningsområde För alla typer av lås. Innehåll: 50 ml.
Varning
Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter