Från
750

Epoxikitt

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Kittstång med inkapslad härdare. Knåd- och formbart. Hanteras med skyddshandskar. Varken krymper eller rostar och kräver inga verktyg. Ger en stark, permanent lagning. Innehåller inga lösningsmedel. Kan användas både inom- och utomhus. Tål efter härdning både borrning, maskinbearbetning, gängning, filning, sågning, slipning och målning.
 • EPOXYKITT STÅL

  EPOXYKITT STÅL

  Art. 36-1301
  Stål, 50 g
  750
  150,- / KG
  Varning
  Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • EPOXYKITT TRÄ

  EPOXYKITT TRÄ

  Art. 36-1304
  Trä, 25 g
  790
  316,- / KG
  Varning
  Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
 • EPOXYKITT ALUMINIUM

  EPOXYKITT ALUMINIUM

  Art. 36-1303
  Aluminium, 50 g
  790
  158,- / KG
  Varning
  Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Visa skyddsangivelser
  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter