750
15,- / L

Glaspolish

Art. 36-625
Efterlämnar en klar och ren glasyta. Innehåller silikon. 500 ml.
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter