990
13,20 / L

Fälgrengöring Oxid Premium

Art. 36-78
Effektivt medel för fälgar och hjulsidor av stål, aluminium och plast. Avlägsnar hårdsittande, fet och oljig smuts, vägsalt, bromsdamm, oxid m.m. 750 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. VID FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp vid obehag. Använd ögonskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn.

Andra kunder köpte också