Från
360

Kallavfettning

Användes vid motortvätt, avfettning och avsaltning. Löser asfalt, tjära, olja, salt m.m. Fungerar även vid fettfläckar på textilier. Vid motortvätt bör fördelarlocket täckas över med t.ex. en plastpåse. För att uppnå bästa resultat bör bilen vara torr när avfettningen sprutas på.

Bruksanvisning: Spraya avfettning på bilen. Låt medlet verka 2-3 minuter. Skölj av med vatten. Efter avfettning skall lackerade ytor schamponeras.
 • KALLAVFETTNING 1L

  KALLAVFETTNING 1L

  Art. 36-10
  1 l
  360
  3,60 / L
  Fara
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • KALLAVFETTNING 4L

  KALLAVFETTNING 4L

  Art. 36-11
  4 l
  890
  2,23 / L
  Fara
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också