Katastrofer

Katastrofer

Samhällen kan plötsligt raseras av kriser. Det kan t ex vara naturkatastrofer såsom översvämningar, torka eller andra väderfenomen. Detta har t o m visat sig i Norden de senaste åren. Biltema Foundation kommer vara beredda att snabbt stötta vid sådana katastrofer.