Frågor och svar om Biltema Foundation

Frågor och svar om Biltema Foundation

Varför skapades Biltema Foundation (BF)? 

Biltema Foundation skapades för att filantropiskt stödja utsatta människor genom att bidra till utbildning, sjukvård och välfärd. Stiftelsen bidrar också med donationer i samband med omfattande katastrofer och kriser, så som ebolautbrottet i Västafrika 2014-2016, tyfonen på Filippinerna 2013 och Flyktingkrisen 2015.  

Vad är BF:s syfte?

Syftet är att stödja välgörenhetsorganisationer i de nordiska länderna, där Biltema har sin verksamhet, men också i utvecklingsländer runt om i världen. Stiftelsen stöder förbättring av utbildning, effektivare hälsovård, forskning som har en positiv inverkan på vårt samhälle, och ger även stöd under olika katastrofer. Stiftelsen fokuserar särskilt på barn, utsatta personer, djur och miljö.

Vilka är fokuspunkterna?

  • Förbättrad utbildning
  • Effektivare vård
  • Forskning som har en positiv inverkan på vårt samhälle 
  • Stöd under olika katastrofer

Vem ansvarar för BF?

Styrelsen ansvarar för stiftelsen.

Hur stort är BF:s totala kapital?

Biltema Foundation finansieras av överskottsvinster från Biltema, och har ett nuvarande kapital på över 800 miljoner kronor.

Vem kan ansöka om bidrag från BF?

Alla välgörenhetsorganisationer kan ansöka.

Kan personer/privatpersoner ansöka?

Nej

Vilka kriterier måste uppfyllas för att få bidrag från BF?

Se våra fyra fokuspunkter. 

Hur ansöker man om bidrag?

Vänligen fyll i vårt ansökningsformulär på vår hemsida.

Vilken typ av dokumentation behövs?

Beroende på vilken välgörenhet det gäller (syfte, plats etc.) krävs det olika typer av dokumentation. Börja med att fylla i ansökningsblanketten. Därefter ger styrelsen råd om vilken vidare dokumentation som krävs.

Hur lång tid tar det innan beslut fattas om en ansökan?

Det beror på bidragets storlek. Om ansökan handlar om en större summa pengar måste stiftelsen diskutera detta vid ett tvåårsmöte.

Kan ett projekt få mer pengar efter ett tag, eller är det en engångsfinansiering?

Det beror på avtalet.

Vilken typ av rapporter och dokumentation kräver BF från de godkända projekten?

Styrelsen måste regelbundet få rapporter och dokumentation som visar hur bidraget används och hur projektet framskrider. BF utför även kontroller på plats.

Behöver BF en rapport när projektet slutförs?

Ja, och under projektet också.

Vad är det högsta och lägsta beloppet som ett projekt kan ansöka om?

Alla ansökningar är välkomna. Inga gränser har satts.

Vem är kontaktperson för BF?

Vänligen kontakta oss via e-postadressen foundation@biltema.com eller använd ansökningsformuläret på vår hemsida.

Är det möjligt att kontakta BF via telefon?

Tyvärr inte. Vänligen kontakta oss via e-postadressen foundation@biltema.com eller använd ansökningsformuläret på vår hemsida.