Forskning

Forskning

Kvalificerad forskning och utveckling är utmärkande för bra samhällen. Inte minst inom utbildning, hälsovård och djurvård. Även inom miljö, energi och andra naturvetenskaper.

Biltema Foundation vill stötta sådan forskning och utveckling. Fokus kommer att ligga på projekt som så fort som möjligt kan appliceras i vardagen. Det vill säga forskning som kommit till den utvecklingsnivå att den snabbt går att förverkliga.