850

Gaffelolja

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Swedish (Finland)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Swedish (Finland)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Swedish (Finland)']
Lämplig för framgafflar och stötdämpare på motorcyklar och mopeder. 1 l.

Hanteringsråd:Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik inandning av oljedimma. Vid sväljning, framkalla ej kräkning – kontakta sjukhus eller läkare. Kasserad olja/spillolja ska hanteras som miljöfarligt avfall. Får ej tömmas i avloppsnätet.
 • GAFFELOLJA SAE 5W, 1L

  GAFFELOLJA SAE 5W, 1L

  Art. 36-961
  SAE 5 W
  850
  8,50 / L
  Innehåller arylamine. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • GAFFELOLJA SAE 10W, 1L

  GAFFELOLJA SAE 10W, 1L

  Art. 36-959
  SAE 10 W
  850
  8,50 / L
  Innehåller arylamine. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Visa skyddsangivelser
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också