1250

Vridvinkelmätare 1/2"

Art. 10-254
Anger vridmoment samt åtdragning i grader (°). Används vid extra noggrann åtdragning av bultar, när vridmomentets vinkel är nödvändig enligt tillverkarens specifikation. Vid en vinkelstyrd skruvdragning ska bulten först dragas med ett definierat förinställt åtdragningsmoment med hjälp av en momentnyckel. Därefter sker en vinkelstyrd efterdragning till föreskrivet antal grader (°) med hjälp av vridvinkelmätaren. Gradering: 0-360°. 1/2"-fyrkantsfäste.