499,-
4,99 / L

SYNTHETIC OIL 5W-50 10L

Art. 36-919
Fully synthetic engine oil with an extensive operating temperature range. The oil has high viscosity in order to provide the best possible lubrication at very high temperatures when the engine has to work particularly hard, e.g. rally events and pulling caravans. It also works well at low temperatures, such as during cold starting, which means the oil is easily pumped around and lubricates all engine parts. Recommended for 4-stroke petrol or diesel engines that are driven very hard at high temperatures. Can be mixed with other engine oils. Conforms to the following specifications: API SL/CF, ACEA A3/B3.

Passar till:

  • VOLVO: 480
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också