Från
7490

Motorcycle Oil, Racing 10W–40

Full synthetic engine oil for all 4-stroke motorcycle engines. Provides good wear protection during hard riding in competitions, etc. Designed for clutches and gearboxes. Conforms to the following specifications: JASO MA2, (JASO T903:2006), API: SM.
 • MOTOROLJA SYNTET MC 10W-40 1L

  MOTOROLJA SYNTET MC 10W-40 1L

  Art. 36-958
  1 l
  750
  7,50 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • MC-OLJA, RACING 10W-40 4L

  MC-OLJA, RACING 10W-40 4L

  Art. 36-9580
  4 l
  2490
  6,23 / L
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också