590
78,67 / L

Packningssilikon, Högtemperatur

Art. 36-1900
Flexibel och tålig. För tillverkning av egna packningar. Motstår vatten, motor- och transmissionsolja, bromsvätska, glykol m.m. Förblir elastisk utan att spricka. Vulkaniserar vid rumstemperatur. Lätt borttagbar vid ev.reparation/demontering. Tål temperaturer upp till +350°C. Färg: Svart. 75 ml.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter