2190

Färgborttagning

Art. 30-507

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Löser effektivt upp antifouling och andra färger av 1-komponents typ. Fungerar även på vissa 2-komponentsfärger men kräver längre tid att verka. Volym: 0,75 L.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också