950

Tehostespray, Ruoste

Tuotenro. 36-5872
Muodostaa ruostetta jäljittelevän pinnan useimpiin materialeihin sisällä ja ulkona. Parhaan ruostevaikutelman saa, kun pinta maalataan ensin oranssilla harrastemaalilla. 400 ml.

Käyttöohje
Puhdista ja hio pinta tarvittaessa. Suihkuta pinta oranssilla harrastemaalilla, silloin ruostevaikutelmasta tulee paras. Suihkuta 2–3 kerrosta tehostemaalia märälle maalipinnalle noin 15–25 cm etäisyydeltä, kunnes vaikutelma on halutunlainen. Kosketuskuiva 10 minuutin kuluttua. Täysin kuiva 12 tunnin kuluttua.
Vaara
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Lue merkinnät ennen käyttöä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.