1190
2,38 / KG

Kiinnityslaasti K80

Tuotenro. 36-820
Sementtipohjainen kiinnitysaine. Tarttuu ja kiinnittyy hyvin. Monikäyttöinen. Keraamisten lattia- ja seinälaattojen asennukseen.

Sopii seuraaville alustoille:
sementti, rapatut pinnat, lämpimät pinnat (esim. lattialämmitys) tai kipsilevyt.

Menekki:
2,5–4 kg/m² asennettavan laattatyypin mukaan. Sisä- ja ulkokäyttöön. Esikäsittele pinnat tarttumisen parantamiseksi Primer ennen tiivistemassan levitystä (ei tarvita, jos olet käyttänyt Hidroflexiä.) Sisältyvät Bilteman märkätilajärjestelmään.
Vaara
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää ihoa.
Näytä varoitusmerkit
Hävitä sisältö/pakkaus noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/ kansainvälisiä määräyksiä. Varastoi lukitussa tilassa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Vältä pölyn hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Tähän tuotteeseen liittyvät tuotteet